Yazd, Iran photos & videos

946.1k Posts

.
گوشه قلب تمام آدم ها
یک صندلی خالی ست!
و باد همیشه از همان سمت 
آدم‌ها را می برد
سمتی که کسی باید باشد و 
نیست...
#معصومه_صابر
(استثنائاً امروز بود 😊)
🍂
🍂
🍂
پ.ن۱:بماند به یادگار از ششم آبان و گوشه کنار های #هِره جان
🍂
پ.ن۲:
#دوست_ما_را_و_همه_نعمت_فردوس_شما_را
تمام مدت یادم بود یه عکس دست جمعی بگیریم از حال خوب امروز و در آخر فراموش شد 😅
روز قشنگی که همش بودن بود 😊
بودن سحر 😍
بودن هانیه و امین 😍
و بودن یه عالمه حال خوب 😊

.
گوشه قلب تمام آدم ها
یک صندلی خالی ست!
و باد همیشه از همان سمت
آدم‌ها را می برد
سمتی که کسی باید باشد و
نیست...
#معصومه_صابر
(استثنائاً امروز بود 😊)
🍂
🍂
🍂
پ.ن۱:بماند به یادگار از ششم آبان و گوشه کنار های ِره جان
🍂
پ.ن۲:
#دوست_ما_را_و_همه_نعمت_فردوس_شما_را
تمام مدت یادم بود یه عکس دست جمعی بگیریم از حال خوب امروز و در آخر فراموش شد 😅
روز قشنگی که همش بودن بود 😊
بودن سحر 😍
بودن هانیه و امین 😍
و بودن یه عالمه حال خوب 😊

242
5
امروز ٧ آبان، روز ملي كوروش كبير هست. روزي كه تا حدود يك دهه پيش وجود خارجي نداشت، اما مگه چه اشكالي داره؟ مگه روز دختر، كه به معناي واقعي كلمه جعليه، وجود داشت تا سال ٩١؟؟ كوروش كبير به اذعان خيلي از مورخين و مفسرين همون پيغمبري است كه در قرآن با نام ذوالقرنين ازش ياد شده، گرچه اين ايده مخالفيني هم داره. چه ذوالقرنين باشه و چه نباشه، با هر معيار و متري، كوروش رفتاري نشأت گرفته از خدا داشته و هم رديف پيامبران بوده. مردي كه در روزگار خودش چشمها رو خيره ميكرده با رفتار و منشش. مردي كه در فتح بابل حاكمين رو سر نزد و گردن نزد. مردي كه به يهوديان اجازه تجارت و معيشت داد. كوروش با استانداردهاي امروزي شايد يك انسان عادي باشه، اما هر پديده اي رو با استانداردهاي روزگارش بايد سنجيد، اونوقته كه به عظمت كوروش هخامنشي پي ميبريم. 
پ.ن١: البته بد نيست بعدها در مورد داريوش هخامنشي هم مطالعه اي بكنيم، اون مرد هم عظمت و شكوهي داشته.
پ.ن٢: عده اي عاشق كوروش هستند و ميخوان پياده برن به زيارتش، خب اين چه اشكالي داره؟ مگر به زيارت حسين ابن علي رفتن اشكالي داره؟ اگه اين داره اونم داره، اگه اون داره اينم داره، و اگه اون نداره اينم نداره. كاش بفهميم: متحد جانهاي مردان خداست. همه اينها پرچمدار خداوند بودن و هم مسير. رفتار نا معقول شماهاست كه نميذاره اينها تبلور واقعي داشته باشن
پ.ن٣: اينكه امروز كوروش رو ميشناسيم مرهون مورخين ديار فرنگه، وگرنه بايد ميگفتيم تخت سليمان و مقبره مادر سليمان و ....
پ.ن٤: بارها به اين جمله خنديديم، اما كاش با غرور بگيم: كوروش آسوده بخواب كه ما بيداريم.

امروز ٧ آبان، روز ملي كوروش كبير هست. روزي كه تا حدود يك دهه پيش وجود خارجي نداشت، اما مگه چه اشكالي داره؟ مگه روز دختر، كه به معناي واقعي كلمه جعليه، وجود داشت تا سال ٩١؟؟ كوروش كبير به اذعان خيلي از مورخين و مفسرين همون پيغمبري است كه در قرآن با نام ذوالقرنين ازش ياد شده، گرچه اين ايده مخالفيني هم داره. چه ذوالقرنين باشه و چه نباشه، با هر معيار و متري، كوروش رفتاري نشأت گرفته از خدا داشته و هم رديف پيامبران بوده. مردي كه در روزگار خودش چشمها رو خيره ميكرده با رفتار و منشش. مردي كه در فتح بابل حاكمين رو سر نزد و گردن نزد. مردي كه به يهوديان اجازه تجارت و معيشت داد. كوروش با استانداردهاي امروزي شايد يك انسان عادي باشه، اما هر پديده اي رو با استانداردهاي روزگارش بايد سنجيد، اونوقته كه به عظمت كوروش هخامنشي پي ميبريم.
پ.ن١: البته بد نيست بعدها در مورد داريوش هخامنشي هم مطالعه اي بكنيم، اون مرد هم عظمت و شكوهي داشته.
پ.ن٢: عده اي عاشق كوروش هستند و ميخوان پياده برن به زيارتش، خب اين چه اشكالي داره؟ مگر به زيارت حسين ابن علي رفتن اشكالي داره؟ اگه اين داره اونم داره، اگه اون داره اينم داره، و اگه اون نداره اينم نداره. كاش بفهميم: متحد جانهاي مردان خداست. همه اينها پرچمدار خداوند بودن و هم مسير. رفتار نا معقول شماهاست كه نميذاره اينها تبلور واقعي داشته باشن
پ.ن٣: اينكه امروز كوروش رو ميشناسيم مرهون مورخين ديار فرنگه، وگرنه بايد ميگفتيم تخت سليمان و مقبره مادر سليمان و ....
پ.ن٤: بارها به اين جمله خنديديم، اما كاش با غرور بگيم: كوروش آسوده بخواب كه ما بيداريم.

275
48
بچه که بودم، دلِ خوشی از پاییز نداشتم. پاییز برای من معنایی جز جدا شدن از تعطیلات، ده، مادربزرگ، در خانه ماندن، مدرسه، غروب‌های دلگیر و سرما نداشت.
حالا اما فرارسیدن گرما و تابستان است که حالم را می‌گیرد و آمدن پاییز است که سرخوشم می‌کند.  همه‌ی رو به زوال‌ها را به زشتی و از دست‌دادن جاذبه می‌شناسیم، پاییز اما چنان « فروریختن» و « زوال» زیبایی را به نمایش می‌گذارد، چنان غرور ستایش‌برانگیزی در سقوط دارد و چنان تلوّن چشم‌نوازی در به غارت رفتن از خود نشان می‌دهد که در هیچ پدیده‌ یا جلوه دیگری از حیات، نمی‌توان نمونه‌‌ای برای آن یافت.

پاییز را دوست دارم. این تنها زوالی است که منتظر شنیدن صدای پاهایش هستم.
تنور دلتون گرم💕
#تنهایی 
#پاییز 
#کافه 
#زندگی 
#یزد

بچه که بودم، دلِ خوشی از پاییز نداشتم. پاییز برای من معنایی جز جدا شدن از تعطیلات، ده، مادربزرگ، در خانه ماندن، مدرسه، غروب‌های دلگیر و سرما نداشت.
حالا اما فرارسیدن گرما و تابستان است که حالم را می‌گیرد و آمدن پاییز است که سرخوشم می‌کند. همه‌ی رو به زوال‌ها را به زشتی و از دست‌دادن جاذبه می‌شناسیم، پاییز اما چنان « فروریختن» و « زوال» زیبایی را به نمایش می‌گذارد، چنان غرور ستایش‌برانگیزی در سقوط دارد و چنان تلوّن چشم‌نوازی در به غارت رفتن از خود نشان می‌دهد که در هیچ پدیده‌ یا جلوه دیگری از حیات، نمی‌توان نمونه‌‌ای برای آن یافت.

پاییز را دوست دارم. این تنها زوالی است که منتظر شنیدن صدای پاهایش هستم.
تنور دلتون گرم💕
#تنهایی
#پاییز
#کافه
#زندگی
#یزد

1,483
66
♥️عشق♥️
راهی است برای بازگشت به خانه
بعد از کار
بعد از جنگ
بعد از زندان
بعد از سفر
بعد از ...
من فکر می‌کنم
فقط عشق می‌تواند پایان رنج‌ها باشد...✨
.
.
پ.ن : دوره استراحت (بین کاری) 😂😉
.
📸 @frhwdm_ .
.
#افشار_احتشام_زاده #عشق 
#afshar_ehteshamzadeh #love

♥️عشق♥️
راهی است برای بازگشت به خانه
بعد از کار
بعد از جنگ
بعد از زندان
بعد از سفر
بعد از ...
من فکر می‌کنم
فقط عشق می‌تواند پایان رنج‌ها باشد...✨
.
.
پ.ن : دوره استراحت (بین کاری) 😂😉
.
📸 @frhwdm_ .
.
#افشار_احتشام_زاده #عشق
#afshar_ehteshamzadeh #love

231
23
❤️💖نهایت

❤️💖نهایت

325
22
181
13
یزد/ آتشکده زرتشتیان/ سوم آبان ماه 1398

یزد/ آتشکده زرتشتیان/ سوم آبان ماه 1398

171
11
•
آنالوگ/حلقه‌ی یزد- ۴


آنالوگ/حلقه‌ی یزد- ۴

215
11

Latest Posts

خب الان دوباره ی سری میرن پشت سرم میگن این دوباره ناله گذاشت دوست عزیز من فقط ی فنم ی هوادار اوکی؟؟؟
#به_خودت_بگیر 
@atefe789687 
@im_amirhoseintt 
@tannaznanazbosslady 
@ariananabaei 
@amirsalar_ab2921 
@amirali.montazer.41265

خب الان دوباره ی سری میرن پشت سرم میگن این دوباره ناله گذاشت دوست عزیز من فقط ی فنم ی هوادار اوکی؟؟؟
#به_خودت_بگیر
@atefe789687
@im_amirhoseintt
@tannaznanazbosslady
@ariananabaei
@amirsalar_ab2921
@amirali.montazer.41265

2
0
نظر شما چیه، باهاش موافقید؟

نظر شما چیه، باهاش موافقید؟

1
0
🔰پاسخ سوال اتیکتی پست قبل‌
‌
‌ ‌‌ 📍با دوستانتان به اشتراک بگذارید
‌
‌
‌
📌‌منتظر نظر و پاسخهاتون هستم
‌
‌
 #متمایز_باش #آداب_معاشرت#اتیکت_کسب_و_کار #مشتری #ایمیل #تماس_تلفنی 
#میس_اتیکت #دشمن_فنا_یزدی #آموزش #سیما_دشمن_فنا #etiquette  #پاسخ #doshmanfanayazdi ‌

🔰پاسخ سوال اتیکتی پست قبل‌

‌ ‌‌ 📍با دوستانتان به اشتراک بگذارید📌‌منتظر نظر و پاسخهاتون هستم


#متمایز_باش #آداب_معاشرت #اتیکت_کسب_و_کار #مشتری #ایمیل #تماس_تلفنی
#میس_اتیکت #دشمن_فنا_یزدی #آموزش #سیما_دشمن_فنا #etiquette #پاسخ #doshmanfanayazdi

2
0
يزد گردي با دوستان 
#يزد 
يهويي يزد

يزد گردي با دوستان
#يزد
يهويي يزد

18
2
راستی، خدا صدای خش خش برگ ها را می شنود؟
دلش ریش نمی شود؟
ناله ی درختان، مرا کلافه کرده است.
گریانِ مسافری اند که دیگر باز نمیگردد.گویا رویش را از یاد برده اند.

صدایم را می شنوی مهرا؟
با خودم حرف می زنم... دنیا، همانگونه می گردد که ما میخواهیم.
یکبار این حرف را امتحان کن.

اگر به چپ یا راستت بگیری، بر همین مدار می چرخد!
جدی برخورد کنی، جدی با تو برخورد می کند.
دستش بیاندازی، از پا می اندازدت.
و مدارا کنی، مدارا می کند.

خدا کند در دنیا گره نیاندازی!
 آنگونه گره ات می زند که گشایش این گره، صبر ایوب می طلبد.

مهرا
امید بهار، تحمل تازیانه ی پاییز را آسان می کند.
فکر کن درخت ها تصمیم می گرفتند در برابر پاییز مقاومت کنند.یا آشوب نمایند. و یا انقلاب...
چه می شد؟ هیچ!

تبری با دسته ای از جنس خودشان، سلاخی شان می کرد... درختِ اندیشمند، شادمان و چشم به راه رویش برگ جدید است، نه سوگوار و اشک ریز برای برگ های کهنه.

بیا دنیا را به چپ و راستمان بگیریم.
در‌ برابر دروغ بایستیم.
کنار محبت بنشینیم.
دست بر شانه ی امید بگذاریم.
با صبر، قدم بزنیم.
تنِ درد را به یک فنجان چای، گرم کنیم.
ابر ها را با نگاه، بدرقه کنیم.

شوخی شاخه های ریشه دار را، جدی بگیریم و جدایی برگ از شاخه را،باور کنیم... بیا در کار دنیا گره نیاندازیم.
آدم، کورترین گره  آفرینش است.
و همین گره، برای هفت پشتِ هستی کافیست.

ستاره ها را نگاه کن.
با زبان نور سخن می گویند.
خبر از بودِ ابدی می دهند، البته اگر چشمی به انتظار دیدن نشسته باشد... مهرا
من در توئم یا تو در من؟
من با توئم یا تو با من؟
من توئم یا تو من؟
مهرا
صدایم را می شنوی؟
#حا_ميم_رضا

راستی، خدا صدای خش خش برگ ها را می شنود؟
دلش ریش نمی شود؟
ناله ی درختان، مرا کلافه کرده است.
گریانِ مسافری اند که دیگر باز نمیگردد.گویا رویش را از یاد برده اند.

صدایم را می شنوی مهرا؟
با خودم حرف می زنم... دنیا، همانگونه می گردد که ما میخواهیم.
یکبار این حرف را امتحان کن.

اگر به چپ یا راستت بگیری، بر همین مدار می چرخد!
جدی برخورد کنی، جدی با تو برخورد می کند.
دستش بیاندازی، از پا می اندازدت.
و مدارا کنی، مدارا می کند.

خدا کند در دنیا گره نیاندازی!
آنگونه گره ات می زند که گشایش این گره، صبر ایوب می طلبد.

مهرا
امید بهار، تحمل تازیانه ی پاییز را آسان می کند.
فکر کن درخت ها تصمیم می گرفتند در برابر پاییز مقاومت کنند.یا آشوب نمایند. و یا انقلاب...
چه می شد؟ هیچ!

تبری با دسته ای از جنس خودشان، سلاخی شان می کرد... درختِ اندیشمند، شادمان و چشم به راه رویش برگ جدید است، نه سوگوار و اشک ریز برای برگ های کهنه.

بیا دنیا را به چپ و راستمان بگیریم.
در‌ برابر دروغ بایستیم.
کنار محبت بنشینیم.
دست بر شانه ی امید بگذاریم.
با صبر، قدم بزنیم.
تنِ درد را به یک فنجان چای، گرم کنیم.
ابر ها را با نگاه، بدرقه کنیم.

شوخی شاخه های ریشه دار را، جدی بگیریم و جدایی برگ از شاخه را،باور کنیم... بیا در کار دنیا گره نیاندازیم.
آدم، کورترین گره آفرینش است.
و همین گره، برای هفت پشتِ هستی کافیست.

ستاره ها را نگاه کن.
با زبان نور سخن می گویند.
خبر از بودِ ابدی می دهند، البته اگر چشمی به انتظار دیدن نشسته باشد... مهرا
من در توئم یا تو در من؟
من با توئم یا تو با من؟
من توئم یا تو من؟
مهرا
صدایم را می شنوی؟
#حا_ميم_رضا

3
0
.
امشب شب #لیله_المبیت است
پیامبر در شب اول ماه #ربیع‌الاول، به علی (ع) فرمود :مشرکان می‌خواهند امشب مرا به قتل برسانند، آیا تو در جای من می‌خوابی تا من به #غار_ثور بروم؟" علی (ع) فرمود: "در این صورت شما سالم می‌مانید؟" محمد فرمود: "آری." علی تبسمی کرد و سجدهٔ شکر به‌جای آورد، وقتی که سر از سجده برداشت عرض کرد: "آنچه را که مأمور شده‌ای انجام ده که چشم، گوش و قلبم فدای تو باد! به هر چه می‌خواهی فرمانم بده که همانند دستیار شما هستم، همان‌گونه که مقصود شماست در آن وارد می شوم و موفقیتم تنها از ناحیه خداست.سپس محمد (ص)، علی (ع) را در آغوش گرفت و هر دو گریه کردند و از هم جدا شدند.
مشرکان از ابتدای شب، خانه پیامبر را محاصره کردند و قرار بود حمله در نیمه شب صورت گیرد، اما ابولهب گفت: در این وقت، زنان و فرزندان در داخل خانه هستند و بعدها عرب در باره ما می گویند حرمت فرزندان عموی خویش را شکستند.
علی درهای خانه را بست و پرده‌ها را کشید، آنان با سنگ بر علی که در بستر خوابیده بود، می‌زدند تا مطمئن شوند کسی در بستر خوابیده است البته شک نداشتند که وی رسول خداست و صبح که با شمشیرهای برهنه به خانه هجوم بردند،علی را در بستر محمد مشاهده کردند. .
مفسیرین می گویند آیه "و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤف بالعباد :بعضی از مردم، جان خود را در برابر خشنودی‌های خدا می‌فروشند و خدا نسبت به بندگان رؤوف است." در شان علی در ماجرای لیلة المبیت نازل شده است.
.
.
. . . . .
.
.
#الامام_الحسين 
#نجف #ایوان_نجف #
imam_ali #najaf #حرم#الامام_علی #علی_بن_ابی_طالب #یا_علی#امیر_المومنین #العتبة_العلوية_المقدسة
. 
#امام_حسین #كربلاء_الحسين #كربلاء_المقدسة#بين_الحرمين #كربلاء #کربلا#العتبة_الحسينية_المقدسة
.#العراق

.
امشب شب  #لیله_المبیت است
پیامبر در شب اول ماه  #ربیع‌الاول، به علی (ع) فرمود :مشرکان می‌خواهند امشب مرا به قتل برسانند، آیا تو در جای من می‌خوابی تا من به  #غار_ثور بروم؟" علی (ع) فرمود: "در این صورت شما سالم می‌مانید؟" محمد فرمود: "آری." علی تبسمی کرد و سجدهٔ شکر به‌جای آورد، وقتی که سر از سجده برداشت عرض کرد: "آنچه را که مأمور شده‌ای انجام ده که چشم، گوش و قلبم فدای تو باد! به هر چه می‌خواهی فرمانم بده که همانند دستیار شما هستم، همان‌گونه که مقصود شماست در آن وارد می شوم و موفقیتم تنها از ناحیه خداست.سپس محمد (ص)، علی (ع) را در آغوش گرفت و هر دو گریه کردند و از هم جدا شدند.
مشرکان از ابتدای شب، خانه پیامبر را محاصره کردند و قرار بود حمله در نیمه شب صورت گیرد، اما ابولهب گفت: در این وقت، زنان و فرزندان در داخل خانه هستند و بعدها عرب در باره ما می گویند حرمت فرزندان عموی خویش را شکستند.
علی درهای خانه را بست و پرده‌ها را کشید، آنان با سنگ بر علی که در بستر خوابیده بود، می‌زدند تا مطمئن شوند کسی در بستر خوابیده است البته شک نداشتند که وی رسول خداست و صبح که با شمشیرهای برهنه به خانه هجوم بردند،علی را در بستر محمد مشاهده کردند. .
مفسیرین می گویند آیه "و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤف بالعباد :بعضی از مردم، جان خود را در برابر خشنودی‌های خدا می‌فروشند و خدا نسبت به بندگان رؤوف است." در شان علی در ماجرای لیلة المبیت نازل شده است.
.
.
. . . . .
.
.
#الامام_الحسين 
#نجف  #ایوان_نجف #
imam_ali  #najaf  #حرم #الامام_علی  #علی_بن_ابی_طالب  #یا_علی #امیر_المومنین  #العتبة_العلوية_المقدسة

#امام_حسین  #كربلاء_الحسين  #كربلاء_المقدسة #بين_الحرمين  #كربلاء  #کربلا #العتبة_الحسينية_المقدسة
. #العراق

1
0
[ ‌ترجیح میدهم به ذوقِ خویش دیوانه باشم تا به میلِ دیگران عاقل... ]
#کویر

[ ‌ترجیح میدهم به ذوقِ خویش دیوانه باشم تا به میلِ دیگران عاقل... ]
#کویر

27
0
کالکشن جدید پاییزه و زمستانه پاندورا
Autumn new collection
🍂🍁🍂🍁
شعبه یزد
صفاییه بلوار دانشگاه -۲۴ متری سوم خیابان مجدالعلما جنب پیتزا فروتن
۳۸۲۷۷۲۷۷
۰۹۱۳۱۵۴۷۴۰۰
اینستاگرام
@pandorayazd

کالکشن جدید پاییزه و زمستانه پاندورا
Autumn new collection
🍂🍁🍂🍁
شعبه یزد
صفاییه بلوار دانشگاه -۲۴ متری سوم خیابان مجدالعلما جنب پیتزا فروتن
۳۸۲۷۷۲۷۷
۰۹۱۳۱۵۴۷۴۰۰
اینستاگرام
@pandorayazd

20
0
از فصل هاي لعنتي
يكي پاييز همين خيابان
يكي همين قدم هاي استوار تو
كه به وحشتم مي اندازند

طعم گسي دارد اين شرايط
من اما ابراز تاسف نمي كنم
با اين وجود
چيزهاي مجهولي
گريبانم را رها نمي كنند
يكي همين باران كه به شكل پراكنده اي
نمي بارد
يكي اينكه دستم به دهانم نمي رسد
و ديگر 
دوستان نزديكم كه مرا نمي شناسند

اين چه عقوبتي ست
كه در ميان اينهمه رهگذر
بايد در انتظار كسي باشم
كه حتي نمي تواند اندكي شبيه تو باشد. 
#حسين_صفا

از فصل هاي لعنتي
يكي پاييز همين خيابان
يكي همين قدم هاي استوار تو
كه به وحشتم مي اندازند

طعم گسي دارد اين شرايط
من اما ابراز تاسف نمي كنم
با اين وجود
چيزهاي مجهولي
گريبانم را رها نمي كنند
يكي همين باران كه به شكل پراكنده اي
نمي بارد
يكي اينكه دستم به دهانم نمي رسد
و ديگر
دوستان نزديكم كه مرا نمي شناسند

اين چه عقوبتي ست
كه در ميان اينهمه رهگذر
بايد در انتظار كسي باشم
كه حتي نمي تواند اندكي شبيه تو باشد.
#حسين_صفا

54
0
مهربونی، بزرگترین خطایی بود 
که درحق آدمای بی معرفت کردیم...🚶‍♂️

مهربونی، بزرگترین خطایی بود
که درحق آدمای بی معرفت کردیم...🚶‍♂️

592
14
فیلمی از سیلمی خالص مصری BRIX AM

فیلمی از سیلمی خالص مصری BRIX AM

9
0
مجتمع گچ صفوی صفوی زاده تولید کننده گچ های مرغوب ساختمانی ، بتا و الفا دارای نشان استاندارد ایران و گواهی بینلمللی  کیفیت
تولید انواع گچ قالبریزی ، گچ عایق اتش برای اسکلت های فلزی ، گچ دندان پزشکی
#gypsum  #gypsum_board
#gipsum #gypsum_supply
#supply #dubai_gypsum
#gypsum_plasterboard #plaster
#Gypsum_kuwait
#plaster_board
#instapic #imageoftheday #instagood #instagrammers #picoftheday #like4like
#گچ #گچبری #گچکاری #گچ_مرغوب
#گچ_سفید #گچ_صادراتی #صادرات
#گچ_صدف #صدف #گچ_آلفا  #گچ_بتا # #گچ_دندانپزشکی #گچ_دندانسازی

مجتمع گچ صفوی صفوی زاده تولید کننده گچ های مرغوب ساختمانی ، بتا و الفا دارای نشان استاندارد ایران و گواهی بینلمللی کیفیت
تولید انواع گچ قالبریزی ، گچ عایق اتش برای اسکلت های فلزی ، گچ دندان پزشکی
#gypsum #gypsum_board
#gipsum #gypsum_supply
#supply #dubai_gypsum
#gypsum_plasterboard #plaster
#Gypsum_kuwait
#plaster_board
#instapic #imageoftheday #instagood #instagrammers #picoftheday #like4like
#گچ #گچبری #گچکاری #گچ_مرغوب
#گچ_سفید #گچ_صادراتی #صادرات
#گچ_صدف #صدف #گچ_آلفا #گچ_بتا # #گچ_دندانپزشکی #گچ_دندانسازی

13
0
No Deserto 🏜! 💚
-
Se o molho for bom, comemos pedra.
Se for plano está ótimo para dormir! 
Se não sabe mal, é para beber. 
Se não tem precipício dá para passar! 
Se tem luxo não queremos e se é o mais simples, já adoramos! 
Não podia ter arranjado melhor Companheiro... #cunhas 🇬🇧 if the sauce is good we can eat stones;
If it’s flat we can sleep;
If doesn’t taste bad we can drink;
If there’s no cliff we go;
If it’s luxury we skip but if it’s simple we love... Impossible to find better traveler partner! 
#cunhas

No Deserto 🏜! 💚
-
Se o molho for bom, comemos pedra.
Se for plano está ótimo para dormir!
Se não sabe mal, é para beber.
Se não tem precipício dá para passar!
Se tem luxo não queremos e se é o mais simples, já adoramos!
Não podia ter arranjado melhor Companheiro... #cunhas 🇬🇧 if the sauce is good we can eat stones;
If it’s flat we can sleep;
If doesn’t taste bad we can drink;
If there’s no cliff we go;
If it’s luxury we skip but if it’s simple we love... Impossible to find better traveler partner!
#cunhas

41
5
تمام دکولاره امروزمون با تکنیک کالر ملتینگ
#دکولاره #کالرملتینگ #کالرملتینگ_مش #کاردخترونه #کارخاص😃😍😍 #personalcolor #alfaparf #besscolor

تمام دکولاره امروزمون با تکنیک کالر ملتینگ
#دکولاره #کالرملتینگ #کالرملتینگ_مش #کاردخترونه #کارخاص😃😍😍 #personalcolor #alfaparf #besscolor

24
1
‎معرفی و کاربرد گچ الفا
‎گچ الفا در انواع فرم های طبی . دندانپزشکی . صنعتی و ارتوپدی پلیمری در بازار جهانی تولید و خرید فروش میشود ‎در نوع اول که به همان گچ الفا معروف است عملیات پخت در اتوکلاو و در فشار و حرارت 97 انجام میگیرد . در نوع دوم که به نام گچ الفای پزشکی مرسوم است پخت در دمای 100 انجام میگردد
‎مرغوبترین و با ارزشترین نوع گچ – گچ الفا میباشد . گچ الفا که به گچ صنعتی نیز معروف است در صنایع #پزشکی و ساخت قالب های چینی سازی- #دندان_سازی - #مجسمه_سازی -#سنگ_مصنوعی-#موزاییک_سازی -انواع #قالبریزی جایگزین #gfrc  جواهرات استفاده میشود . خصوصیاتی از قبیل #استحکام بالا که گچ الفا دارد باعث شده که مصرف ان در سایرصنایع موجب بهبود کیفیت محصولات تولیدی گردد . با تولید #گچ_الفا ارزش افزوده سنگ گچ افزایش قابل توجهی یافته
‎خواص مکانیکی شیمیایی و همچنین نازل بودن قیمت گچ الفا به عنوان جایگزین مواد دیگرمانند انواع #رزین های مدل سازی سبب شده است که در کلیه قالب سازی ها و همانند سازی های صنعتی و هنری (مانند ساخت نقش و نگار دور قاب #تابلو ها– ساخت قالب ظروف – استفاده در#نما بیرونی و درونی  ساختمان - کف های #سرامیکی و #موزاییکی – #یزد #سنگ_مصنوعی - ساخت مجموعه های بهداشتی – ساخت انواع #دکوراسیون مورد استفاده قرار میگیرد ##دانشگاه_صنعتی_شریف #دانشگاه_معماری #گچ_قالب_گیری #گچ_قالب_ریزی #مجسمه_دکوری #مجسمه_سازی #مجسمه_رزین #نمایشگاه_صنعت_ساختمان #مزاییک_سازی #رزین #plaster #plasterart #plastermouldings
جذب اب %0~2% 
قابلیت اختلال ۱ کیلو گچ از ۲۸۰ گرم تا ۳۴۰ گرم اب

‎معرفی و کاربرد گچ الفا
‎گچ الفا در انواع فرم های طبی . دندانپزشکی . صنعتی و ارتوپدی پلیمری در بازار جهانی تولید و خرید فروش میشود ‎در نوع اول که به همان گچ الفا معروف است عملیات پخت در اتوکلاو و در فشار و حرارت 97 انجام میگیرد . در نوع دوم که به نام گچ الفای پزشکی مرسوم است پخت در دمای 100 انجام میگردد
‎مرغوبترین و با ارزشترین نوع گچ – گچ الفا میباشد . گچ الفا که به گچ صنعتی نیز معروف است در صنایع #پزشکی و ساخت قالب های چینی سازی- #دندان_سازی - #مجسمه_سازی - #سنگ_مصنوعی- #موزاییک_سازی -انواع #قالبریزی جایگزین #gfrc جواهرات استفاده میشود . خصوصیاتی از قبیل #استحکام بالا که گچ الفا دارد باعث شده که مصرف ان در سایرصنایع موجب بهبود کیفیت محصولات تولیدی گردد . با تولید #گچ_الفا ارزش افزوده سنگ گچ افزایش قابل توجهی یافته
‎خواص مکانیکی شیمیایی و همچنین نازل بودن قیمت گچ الفا به عنوان جایگزین مواد دیگرمانند انواع #رزین های مدل سازی سبب شده است که در کلیه قالب سازی ها و همانند سازی های صنعتی و هنری (مانند ساخت نقش و نگار دور قاب #تابلو ها– ساخت قالب ظروف – استفاده در #نما بیرونی و درونی ساختمان - کف های #سرامیکی و #موزاییکی#یزد #سنگ_مصنوعی - ساخت مجموعه های بهداشتی – ساخت انواع #دکوراسیون مورد استفاده قرار میگیرد # #دانشگاه_صنعتی_شریف #دانشگاه_معماری #گچ_قالب_گیری #گچ_قالب_ریزی #مجسمه_دکوری #مجسمه_سازی #مجسمه_رزین #نمایشگاه_صنعت_ساختمان #مزاییک_سازی #رزین #plaster #plasterart #plastermouldings
جذب اب %0~2%
قابلیت اختلال ۱ کیلو گچ از ۲۸۰ گرم تا ۳۴۰ گرم اب

8
0
تالار و فروشگاه جشن و تولد لیلیوم
#تولد #جشن #لیلیوم #تالار_تولد

تالار و فروشگاه جشن و تولد لیلیوم
#تولد #جشن #لیلیوم #تالار_تولد

14
0
3
0
8
0